Kadra

W przedszkolu zatrudnione są 32 osoby:

 • 16 nauczycielek, w tym dyrektor
 • 1 księgowa
 • 1 referent
 • 1 intendentka
 • 1 pomoc nauczyciela
 • 7 woźnych
 • 3 kucharki
 • 1 dozorca – konserwator

Nauczycielki w naszym przedszkolu charakteryzują się:

 • otwartością na wszelkie zmiany i nowości
 • umiejętnością komunikacji
 • życzliwym stosunkiem do dzieci i rodziców
 • doskonałym doświadczeniem w pracy z dziećmi
 • stałym dążeniem do podnoszenia jakości swojej pracy
 • umiejętnością współpracy ze wszystkimi „klientami przedszkola”
 • dążeniem do podnoszenia swoich kwalifikacji

A oto wszystkie panie:

Renata Adamska : Dyrektor Przedszkola

Renata Adamska

Dyrektor Przedszkola

nauczyciel mianowany, mgr edukacji wczesnoszkolnej

Monika Furmańczuk-Gil : Wychowawca grupy

Monika Furmańczuk-Gil

Wychowawca grupy

nauczyciel mianowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną, oligofrenopedagog

Iwona Rybicka : Wychowawca grupy

Iwona Rybicka

Wychowawca grupy

Nauczyciel kontraktowy, magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Karolina Martyniuk – Sokołowska : Nauczyciel wspomagający

Karolina Martyniuk – Sokołowska

Nauczyciel wspomagający

Nauczyciel kontraktowy, magister pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną, pedagogiki terapeutycznej z rehabilitacją, oligofrenopedagog.

Marta Bida : Nauczyciel wspomagający

Marta Bida

Nauczyciel wspomagający

Nauczyciel kontraktowy, magister filologii polskiej, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Barbara Muda : Wychowawca grupy

Barbara Muda

Wychowawca grupy

Nauczyciel kontraktowy, magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

Monika Kiełbowicz : Wychowawca grupy

Monika Kiełbowicz

Wychowawca grupy

Nauczyciel stażysta, magister edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, oligofrenopedagog.

Renata Świstowska : Nauczyciel religii

Renata Świstowska

Nauczyciel religii

Nauczyciel dyplomowany. Magister teologii.

Urszula Gierczak : Wychowawca grupy

Urszula Gierczak

Wychowawca grupy

nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej

Krystyna Adamska : Wychowawca grupy

Krystyna Adamska

Wychowawca grupy

nauczyciel mianowany, mgr pedagogiki przedszkolnej

Jolanta Jędruszko : Wychowawca grupy

Jolanta Jędruszko

Wychowawca grupy

nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki  przedszkolnej

Dorota Koczot : Wychowawca grupy

Dorota Koczot

Wychowawca grupy

nauczyciel dyplomowany, mgr nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego

Alina Obrosły : Wychowawca grupy, społeczny zastępca dyrektora

Alina Obrosły

Wychowawca grupy, społeczny zastępca dyrektora

nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog

Aneta Powroźnik : Wychowawca grupy, nauczyciel języka angielskiego

Aneta Powroźnik

Wychowawca grupy, nauczyciel języka angielskiego

nauczyciel mianowany, mgr filologii angielskiej, pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Małgorzata Rosołek : Wychowawca grupy

Małgorzata Rosołek

Wychowawca grupy

nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Dorota Siek : Wychowawca grupy

Dorota Siek

Wychowawca grupy

nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Jadwiga Wójcik : Wychowawca grupy

Jadwiga Wójcik

Wychowawca grupy

nauczyciel mianowany, mgr pedagogiki przedszkolnej

Elżbieta Zając : Wychowawca grupy

Elżbieta Zając

Wychowawca grupy

nauczyciel mianowany, mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

Ewa Zakrzewska : Wychowawca grupy

Ewa Zakrzewska

Wychowawca grupy

nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną