Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny

Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny

Szanowni Państwo,

w związku z dużym zapotrzebowaniem na rodziny zastępcze oraz trudną sytuacją związaną z brakiem kandydatów wychodzimy z kampanią promującą rodzicielstwo zastępcze. Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej, pogotowia rodzinnego oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka. Każda rodzina zastępcza otrzymuje świadczenia finansowe na pokrycie kosztów utrzymania wychowanka. Wysokość świadczenia na utrzymanie wychowanka to 1131 zł na miesiąc, dodatkowo rodzina zawodowa otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2968 zł brutto, pogotowie rodzinne – 3392zł brutto a prowadzący rodzinny dom dziecka 3900zł brutto. Każda rodzina zastępcza otrzymuje także dodatek wychowawczy w kwocie 500 zł. Ponadto rodziny otrzymują dodatkowe świadczenia w zależności od potrzeb.

Jeżeli chcesz zostać rodziną zastępczą ale masz wątpliwości bądź chcesz się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat – zgłoś się do nas.

Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamość

ul. B. Prusa 2

22-400 Zamość

tel. 84 627 07 73

e-mail: opziwr-zamosc@wp.pl

www.opziwr-zamosc.pl

szukaj nas na fb: https://www.facebook.com/opziwr

Link do spotu promującego rodzicielstwo zastępcze:
z poważaniem
Monika Pałczyńska
Dyrektor
Organizator Pieczy Zastępczej
i Wspierania Rodziny w Zamościu
ul. B. Prusa 2, 22-400 Zamość
tel. 084 6270773
NIP 9223045961

Zobacz także:

Aplikacja ProteGO Safe

Aplikacja ProteGO Safe

Szanowni Rodzice, zachęcamy do zapoznania się z komunikatem MEN i GIS dotyczącym aplikacji ProteGO Safe. Jest to aplikacja, która powiadamia o...

Opublikowano
WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

Bardzo proszę o zapoznanie się z poniższą Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem...

Opublikowano
INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Drodzy Rodzice Informujemy, że ze względu na trwającą modernizację przedszkola nie będzie programu adaptacyjnego dla nowoprzyjętych dzieci...

Opublikowano