RODO

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr14 z siedzibą w Zamościu, ul. Olchowa 11, 

tel.: 84 638 62 12, przedszkole014@wp.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych: email: : biuro@ethna.pl ,

tel. 664 085 957

 Wojciech Brzyski