POZNANIE ZAWODU GEODETY

POZNANIE ZAWODU GEODETY

W ramach realizacji programu „Ja w przyszłości” przedszkolaki z grup Kaczuszki i Stokrotki miały okazję zapoznać się z zawodem geodety. Dzieci poznały niezbędne elementy stroju i wyposażenia geodety oraz narzędzia jego pracy. Niezwykle interesujące okazało się studiowanie map terenu, oglądanie przyrządów mierniczych niezbędnych do dokonania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych jak również obserwowanie wytyczania terenu. Tym razem wytyczono teren w kształcie serca. Przedszkolaki wiedzą już jak ciekawy i potrzebny jest zawód geodety. Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę taty Kingi pana Kamila Bandrowskiego oraz pana Adriana Skwaryło za przybliżenie nam tajników swojego zawodu.

Zobacz także: