Sylwetka absolwenta

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

I. Potrafi:

 • dobrze funkcjonować w roli ucznia,
 • współdziałać w zespole,
 • optymistycznie patrzeć na świat,
 • aktywnie uczestniczyć w życiu przedszkola.

II. Jest:

 • zaradne, radosne, dobre, otwarte na świat i ludzi, kreatywne i empatyczne,
 • aktywne w podejmowaniu działań,
 • życzliwe i dobre dla innych,
 • twórcze i samodzielne w zabawie,
 • wrażliwe estetycznie,
 • kulturalne i tolerancyjne,
 • ufne w stosunku do nauczycieli, ale świadome różnych zagrożeń.

III. Wykazuje:

 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego, zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • zainteresowanie nauką i literaturą,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 • umiejętność koncentracji i pracy przez dłuższy czas,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • tolerancję wobec innych,
 • samodzielność,
 • odporność na stres.

IV. Posiada:

 • zdolność do obdarzania nauczycielki uwagą i porozumiewania się z nią w zrozumiały dla niej sposób,
 • dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
 • podstawową wiedzę o otaczającym go świecie w sferze swoich możliwości.

V. Umie:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję gdy samodzielnie wykona zadanie,
 • podejmować działania twórcze,
 • posługiwać się zdobyczami techniki.

VI. Rozumie, zna, przestrzega:

 • wartości: dobro, prawda, piękno w życiu własnym, grupy i swojej rodziny,
 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • pojęcie „wspólna własność” i szanuje ją,
 • zasady bezpieczeństwa, zasady higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia i postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska.

VII. Nie obawia się:

 • występować publicznie – reprezentować grupę , przedszkole,
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywy w działaniu,
 • wyrażania swoich uczuć.

VIII. Czuje się Polakiem i Europejczykiem.